Downloads

Publications within the DGW/NETHUR partnership programme (in Dutch)

These publications can be obtained free of charge from the NETHUR Office (in Dutch only). Most of the reports can be downloaded as PDF-files.

Nr Title Author(s) Download
2 'Pockets of poverty' Rinus Deurloo, Sako Musterd, Wim Ostendorf
3 Kopen of huren: hoe financieel te vergelijken? Dr. J.B.S. Conijn, Dr. Ir. M.G. Elsinga
5 Koopprijsontwikkeling in internationaal perspectief P.J. Boelhouwer met medewerking van A.A.A. Mariën en P. de Vries
6 Kansarmoedeconcentraties en woningmarkt Sako Musterd, Wim Ostendorf & Sjoerd de Vos
8 Huishoudens en woonlocatie van de tweede generatie allochtonen in Amsterdam in de jaren negentig Henk de Feijter met medewerking van Hans Blok
9 Mogelijkheden en grenzen van marktwerking in de volkshuisvesting Hugo Priemus
10 Energiebesparing en stedelijke herstructurering; een beleidswetenschappelijke analyse J.F.M. van der Waals, S.M.J. Vermeulen, W.J.V. Vermeulen, P. Glasbergen en P. Hooimeijer
11 Op zoek naar de rurale idylle; plattelandsbeelden, preferenties en keuzegedrag met betrekking tot rurale woonmilieus Saskia Heins
12 De ijle zone; het stedelijke wonen onder druk Lodewijk Brunt en Leon Deben met medewerking van Sarah Brant en Pieter Rings
13 Wat wijken maakt; de wording van functionele, sociale en expressieve kwaliteiten van Vreewijk, Zuidwijk en Ommoord Hilje van der Horst, Jeanet Kullberg en Leon Deben
14 Concurrentie in corporatieland; marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie Arjen Wolters en Roelof Verhage
15 Verbeteren van de woontechnische kwaliteit van de sociale huurwoningvoorraad Ad Straub en Geert Vijverberg
16 Subjectsubsidiëring in de huursector onder de loep P.J. Boelhouwer en M.E.A. Haffner
17 Openbare ruimten: tussen activiteit en attractiviteit Irina van Aalst en Elke Enne
18 Herstructurering: in het spoor van vertrekkers. Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van herstructureringsurgenten uit Hoograven (Utrecht) en Morgenstond (Den Haag) Reinout Kleinhans en Helen Kruythoff
19 Een internationale vergelijking van de kosten en risico's van hypotheken Peter Neuteboom
20 Het belang van de buurt; de invloed van herstructurering op activiteiten van blijvers en nieuwkomers in een Amsterdamse en Utrechtse buurt Ellen van Beckhoven en Ronald van Kempen
21 Groen, wonen en mobiliteit; het gebruik van woongroen, parken en natuur in Arnhem Kees Maat en Paul de Vries
22 De verbeelding van de stad; de constructie van de stedelijke identiteit van Arnhem, Groningen, Maastricht en Tilburg Stefan Dormans, Henk van Houtum & Arnoud Lagendijk
23 De woonvraag in de vraaggestuurde markt; bouwstenen uit het woonmilieuanalyse- en leefstijlenonderzoek Albertine van Diepen en Martijn Arnoldus
24 Een hele opgave; over sociale cohesie als motief bij stedelijke herstructurering George de Kam en Barry Needham
25 Wonen in gecreëerd erfgoed; belevingen en bindingen in Brandevoort Elke Ennen
26 Betaalbare en risicoarme koopwoningen Marja Elsinga
27 Het ontspannen huis? Dion Kooijman
28 Langetermijnevenwicht op de koopwoningenmarkt Paul de Vries en Peter Boelhouwer
29 Appel voor de dorst? Marietta E.A. Haffner
30 Stedelijke herstructurering en sociale cohesie Gideon Bolt en Morag I. Torrance
31 Afstand tot familieleden en woningmarktgedrag van ouderen Albertine van Diepen en Clara H. Mulder
32 Home ownership and the 'risk society' Eigenwoningbezit en de 'risico maatschappij' Julie Lawson
33 Conjunctuur op de Nederlandse Woning(bouw)markt Peter Neuteboom & Harry van der Heijden
34 Sturend vermogen en woningbouw. Een onderzoek naar het vermogen van gemeenten om te sturen bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties Edwin Buitelaar, Harm Mertens, Barrie Needham, & George de Kam
35 Vinex-wijken; de professionele kritiek en de dagelijkse woonpraktijk - een essay Lia Kartsen en Marlies de Stigter-Speksnijder
36 Starten vanuit huis: bittere noodzaak of verkozen lifestyle? Amanda Mackloet, Veronique Schutjens, Piet Korteweg
37 Woonwensen van allochtonen Matthieu Permentier & Gideon Bolt
38 Woningkwaliteit, woningprijs en conjunctuur Paul de Vries & Peter Boelhouwer